Pravo konkurencije

Pravo konkurencije

Naš tim advokata pruža sveobuhvatno pravno savetovanje u svim oblastima prava konkurencije (od zabrane konkurencije ili zaštite prava potrošača, nepravedne trgovačke prakse i nepravedne konkurencija).

Blečić i Partneri savetuju poslovne klijente u svim oblastima prava konkurencije, uključujući zastupanje klijenata u postupcima pred nadležnim državnim organima i sudovima. Naši pravnici imaju iskustvo između ostalog i u slučajevima vezanim za industriju energetike, medija i novih tehnologija, tržišta reklamiranja i oglašavanja, arhitektonskih usluga, građevinarstva, kao i tržišta osiguranja.

Naše usluge takođe uključuju:

  • Pravno savetovanje u domaćim postupcima u oblasti prava konkurencije u vezi sa kontrolom u sferi M&A i usaglašavanjem istih;
  • Ocena usaglašenosti, uključujući ocenu usaglašenosti trgovinskih ugovora, savetovanje u trgovini i internoj politici cena, kao i kontrola transakcija sa aspekta prava konkurencije;
  • Program usaglašavanja. Kancelarija vrši kontrolu i ostalog tekućeg poslovanja (tj. Ugovora sa ostalim konkurentnim privrednim subjektima, članstva u trgovinksim asocijacijama, odnosima sa kupcima, trgovinskim ugovorima), procena rizika i pomoć u usaglašavanju interne politike klijenta u cilju izbegavanja eventualnog budućeg prekršaja; naši advokati takođe pružaju našim klijentima obuku zaposlenima na vodećim funkcijama;
  • Pravljenje i pregledanje ugovora o distribuciji, zastupanju, franšizi i ugovora o licencama;
  • Popunjavanje zahteva Komisiji za zaštitu prava konkurencije;
  • Savetovanje u oblasti prava potrošača.