Porezi i Carina

Porezi i Carina

Mi pružamo pravne savete iz svih oblasti poreza i carina. Naša pravna podrška podrazumeva i analizu i praćenje propisa Evropske unije.

Naša podrška u ovoj oblasti uključuje sledeće aktivnosti:

  • generalno savetovanje u vezi poreza na dobit i poreza na kapitalnu dobit;
  • savetovanje u vezi PDV-a;
  • pravnu analizvu ugovora uz minizimiranje poreskih rizika;
  • poresko savetovanje u postupku statusnih promena, privatizacije i pribavljanja pojedinačnih sredstava kao što je-know how;
  • savetovanje u vezi poreza na dohodak građana i svih fiskalnih obaveza koje proističu po osnovu radnog odnosa;
  • izrada optimalnim ugovora za povremeno angažovanje radne snage;
  • poresko savetovanje pos vim pitanjima iz prometa i prava na nepokretnostima.