Naši ljudi

U konstantnom nastojanju da pružimo vrhunsku pravnu uslugu, čak i vrlo zahtevnim klijentima, kombinujemo moderne metode i saznanja sa tradicionalnim vrednostima poslovnog sveta.

Lojalnost i poverenje su osnove naših odnosa, kako sa klijentima, tako i unutar firme.

Blečić i Partneri tim:

Novak Blečić, LL.M, Partner
Milan Terzić, Partner
Bojana Ognjanović, Mag.Iur., Partner
Vuk Radović, Ph.D Saradnik
Tamara Ostojić
Damir Katica
Lidija Radulović