Radno pravo

Radno pravo

Blečić i Partneri pružaju pravnu podršku u svim oblastima radnog prava, uključujući i:

  • Zaključenje i raskid ugovora o radu i drugih ugovora iz oblasti zapošljavanja;
  • Ugovore/klauzule o zaštiti konkurencije;
  • Regulisanje odnosa sa visokim menadžmentom, (ugovori sa menadžerima, menadžerske opcije);
  • Radne sporove;
  • Premeštaj kod novog poslodavca;
  • Propise iz oblasti prava naknade štete;
  • Kolektivne ugovore i druge opšte akte u oblasti radnih odnosa.