Sporovi

Sporovi

Naša kancelarija je specijalizovana za kompleksne sporove. Među klijentima koje zastupamo u raznim spornim pitanjima, nalaze se kako multinacionalne, tako i srpske kompanije.

Naše primarne pravne oblasti zastupanja su sledeće:

  • privredni sporovi;
  • arbitraža;
  • radni sporovi;
  • sporovi iz oblasti energetike;
  • sporovi iz oblasti zaštite prava intelektualne svojine.