Bankarstvo i finansije

Bankarstvo i finansije

Blečić i Partneri advokatska kancelarija ima tim pravnika specijalizovanih u bankarskom pravu, finasijama, obezbeđenjima i finasijskom restruktuiranju.

Zajedno sa pripremom potrebne dokumentacije i pregovora u korist klijenta, pružamo pravnu pomoć posebno u sledećim oblastima:

  • Bankarske transakcije;
  • Međukompanijski zajmovi i finansiranje;
  • Projektno finasiranje;
  • Tržište kapitala;
  • Sekjuritizacija;
  • Derivati;