Tržište kapitala

Tržište kapitala

Naša advokatska kancelarija savetuje klijente u javnim ponudama i stavljanja u opticaj hartija od vrednosti na organizovanom tržištu.

Naš tim sastavlja prospekte i memorandume, periodične i trenutne izjave i pruža najviši kvalitet zastupanja pred srpskim finasijskim institucijama koje vrše nadzor – Komisijom za hartije od vrednosti, Beogradskom berzom i Centralnim registrom hartija od vrednosti.

Obzirom na blisku saradnju sa nekoliko brokerskih kompanija Blečić i Partneri pružaju sveobuhvatnu pravnu pomoć u svim aspektima transakcija tržišta kapitala, uključujući:

  • Inicijalne javne ponude;
  • Finasijski nadzor procedura nadležnih organa;
  • Izrade Due Dilligence izveštaja, pomoć u sastavljanju nacrta prospekta i potrebne dokumentacije;
  • Spajanje i preuzimanje javnih kompanija;
  • Primena propisa o korporativnom upravljanju;
  • Konsultacije i pravne analize investicionih projekata;
  • Priprema tenderskih ponuda;

Široko iskustvo i sveobuhvatna praksa u savetodavnoj praksi potvrđuju klijetima efikasan završetak Inicijalne javne ponude i sveobuhvatnu pripremu za listiranje.