Pravo u energetici

Pravo u energetici

Srpsko pravo energetike se menja u procesu usklađivanja sa evropskim standardima. Oslanjajući se na poslovna iskustva energetskih kompanija koje posluju na području jugoistočne Evrope, osim toga što pružamo kvalitetnu pravnu uslugu, takođe:

  • asistiramo prilikom pripreme dokumentacije potrebne za pribavljanje administrativnih dozvola za obavaljanje delatnosti iz oblasti električne energije i distribucije derivata nafte;
  • dajemo pravne savete u vezi usklađivanja sa normativima zaštite životne sredine;
  • pregovaramo u ime i za račun klijenta i pripremamo nacrte ugovora;
  • izrađujemo detaljne izveštaje o pravnom statusu kompanija;
  • pružamo punu pravnu podršku u oblasti javnih nabavki.