Nekretnine

Nekretnine

Mi pružamo kompletnu pravnu uslugu u svim oblastima prava nepokretnosti, uključujući i green field i brown field projekte. Vodimo pregovore u ime i za račun klijenata u svakoj fazi projekta, počevši od kupovine zemljišta, izgradnje i pribavljanja dozvola, do prodaje nepokretnosti.

Naša podrška podrazumeva:

 • pribavljanje i otuđenje nepokretne imovine;
 • izradu detaljnih izveštaja o pravnom i urbanističkom statusu lokacije, kao i tehničkom status objekta;
 • pravno savetovanje u vezi urbanističkih uslova i formalnosti u vezi pribavljanja građevinskih i upotrebnih dozvola;
 • pravnu podršku u vezi pribavljanja studije o proceni uticaja na životnu sredinu;
 • izradu ugovora o izgradnji i stručnom nadzoru, uključujući FIDIC standarde;
 • utvrđivanje sredstava obezbeđenja izvršenja posla;
 • hipoteke;
 • zakup i dugoročni zakup;
 • legalizaciju objekata i bespravno dograđenih zasebnih celina;
 • pružanje pravnih saveta u vezi poreskih obaveza koje nastaju iz prometa nepokretnosti;
 • promenu namene zemljišta (komercijalno, industrijsko, poljoprivredno);
 • registracija prava na nepokretnostima u javne knjige.