O Blečić & Partneri

Advokatska kancelarija Blečić & Partneri sa sedištem u Beogradu, okuplja dinamičan i uspešan tim advokata i pravnika, koji klijentima pružaju pravne usluge na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Pored obrazovanja stečenog na prestižnim univerzitetima u zemlji i inostranstvu naš tim poseduje bogato iskustvo u brojnim značajnim i uspešno okončanim transakcijama u sve tri jurisdikcije.

Ono što našu advokatsku kancelariju izdvaja od ostalih je usredsređenost ka poslovnim ciljevima klijenta i praktičnost u iznalaženju rešenja i rešavanju pravnih pitanja. Naši klijenti mogu da potvrde da Blečić & Partneri uvek imaju za cilj da preduprede nastanak problema kroz analizu celokupnog poslovanja klijenta i relevantnih pravnih propisa.

Blečić & Partneri pružaju kvalitetnu uslugu iz svih oblasti prava na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od osnivanja svih formi pravnih lica do kompleksnih i sofisticiranih pravnih pitanja koja se javljaju u toku poslovanja ili daljih ulaganja domaćih i stranih investitora. Naši advokati razumeju urgentnost pitanja koja se javljaju u poslovanju klijenata, uvažavaju potrebe klijenata i spremni su da u nakraćem mogućem roku odgovore na najkompleksnije pravne probleme koji se pred njih postave.

Naša ekspertiza obuhvata sve oblasti privrednog prava, a naročito korporativno pravo, spajanje i akvizicije, nepokretnosti, bankarstvo i finansije, restruktuiranje i stečaj, rešavanje sporova, poresko pravo, radno pravo, intelektualnu svojinu.

Advokatska kancelarija Blečić & Partneri ima timove specijalizovane za konkretne industrijske sektore, a naročito poljoprivredu i prehrambenu industriju, farmaciju, energetiku i telekomunikacije.

Pored lokalnog prava, naši advokati poseduju značajno znanje prava Evropske Unije, a naš doprinos u implementaciji tih standarda i usaglašavanja propisa sa pravom Evropske Unije se ogleda u učešću kancelarije u timovima za izradu nekoliko nacrta zakona i podzakonskih akata u Srbiji i Crnoj Gori, aktivnom učešću u javnim raspravama u postupku izrade i usvajanja novih zakona kao i u brojnim objavljenim stručnim radovima i člancima.