Advokatska kancelarija iz Srbije sa regionalnim iskustvom

Advokatska kancelarija Blečić i Partneri sa sedištem u Beogradu, okuplja dinamičan i uspešan tim advokata i pravnika, poznatih po svojoj efikasnosti i posvećenosti zaštiti interesa klijenata, kako u Srbiji tako i u regionu.

Nadležnost naše advokatske kancelarije tako obuhvata Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu

Blečić i Partneri obezbeđuju kvalitetno pravno savetovanje i iznalazimo rešenja za kompleksne pravne probleme, često pomažući u saradnji između stranih i domaćih investitora i državnih organa.

Blečić i Partneri advokatska kancelarija iz Beograda je učesnik u brojnim značajnim transakcijama, prevashodno iz domena kompanijskog prava i prava nepokretnosti. Naša ekspertiza takođe obuhvata savetovanje klijenata u svim oblastima bankarskog prava, osiguranja, kao i prava hartija od vrednosti.

Naši klijenti se mogu osloniti na našu diskreciju, profesionalni pristup i sposobnost za rešavanje Vaših pravnih pitanja na najbrži i najefikasniji način.

Advokatska kancelarija Blečić i Partneri usko sarađuju sa Pravnim fakultetom Univerziteta u Beogradu u vezi sa međunarodnim takmičenjem studenata kao što je "International Commercial Arbitration Moot", sve u cilju proširenja znanja domaćih studenata pravnih nauka i njihovom približavanju stranim pravnim institutima i praksi.

Takođe, naš doprinos u napretku implementacije pravnih standarda Evropske Unije i prakse uključuje brojne objavljene članke i radove.