Advokatska kancelarija iz Srbije sa regionalnim iskustvom

Advokatska kancelarija Blečić & Partneri sa sedištem u Beogradu, okuplja dinamičan i uspešan tim advokata i pravnika, koji poseduje bogato iskustvo stečeno u brojnim značajnim i uspešno okončanim transakcijama kako na teritoriji Srbije tako i na teritoriji Crne Gore i Bosne i Hercegovine.

Ono što našu advokatsku kancelariju izdvaja od ostalih je usredsređenost ka poslovnim ciljevima klijenta i praktičnost u iznalaženju rešenja i rešavanju pravnih problema. Naši klijenti mogu da potvrde da Blečić & Partneri uvek imaju za cilj da preduprede nastanak problema kroz analizu celokupnog poslovanja klijenta i relevantnih pravnih propisa.

Blečić & Partneri pružaju kvalitetnu uslugu iz svih oblasti prava na teritoriji Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, od osnivanja svih formi pravnih lica do kompleksnih i sofisticiranih pravnih pitanja koja se javljaju u toku poslovanja ili daljih ulaganja domaćih i stranih investitora.

Naša ekspertiza obuhvata sve oblasti privrednog prava, a naročito korporativno pravo/spajanje i akvizicije, nepokretnosti, bankarstvo i finansije, restruktuiranje i stečaj, rešavanje sporova, poresko pravo, radno pravo, intelektualnu svojinu.

Blečić & Partneri ima timove specijalizovane za konkretne industrijske sektore, a naročito poljoprivredu i prehrambenu industriju, farmaciju, energetiku i telekomunikacije.

Pored lokalnog prava, naši advokati poseduju značajno znanje prava Evropske Unije, a naš doprinos u implementaciji tih standarda i usaglašavanja propisa sa pravom Evropske Unije se ogleda u učešću u timovima za izradu nekoliko zakona i podzakonskih akata u Srbiji i Crnoj Gori, aktivnom učešću u javnim raspravama u postupku izrade i usvajanja novih zakona kao i u brojnim objavljenim stručnim radovima i člancima.

Advokatska kancelarija Blečić & Partneri su deo svetske nezavisne mreže Euréseau na koji način možemo da omogućimo klijentu podršku u bilo kom delu sveta.