Vuk Radović

Vuk Radović je učestvovao kao pravni konsultant u velikom broju velikih stranih investicionih projekata u oblasti korporativnog prava. Njegova specijalizacija je kompanijsko i korporativno pravo, kao i korporativno upravljanje.

Vuk Radović je profesor na Pravnom fakultetu Univrziteta u Beogradu na kompanijskom i trgovinskom pravu.

Gospodin Radović je u periodu od 2004. do 2007. godine pohađao doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Boegradu sa posebnim osvrtom na pravo preuzimanja u kompanijskom pravu. Tokom svoje dosadašnje karijere Vuk Radović je bio asistent profesora na predmetu kompanijsko pravo, trgovinsko pravo, stečaja i hartija od vrednosti. Takođe, profesor Radović je tokom 2005. godine vodio zvanični seminar brokerskih menađžera u Agenciji za licenciranje stečajnih upravnika Republike Srbije i predavač na kursu o stečajnom postupku održanom u Prvom opštinskom sudu u Beogradu.

Nakon završetka osnovnih studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, Vuk Radović je magistrirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Pitsburgu 2004 (LL.M).

Vuk Radović je radio na sledećim projetima:

Objavljeni radovi

Jezici: Srpski i engleski