Milan Terzić

Po završetku studija na Pravnom fakultetu u Beogradu, Milan Terzić je počeo svoju karijeru 2000, kao advokatski pripravnik. Kao advokat upisan u advokatsku komoru Beograda 2005. godine. Milan je specijalizovan za oblasti parničnog postupka , privrednog prava i javnih nabavki.

Milan je učestvovao kao pravni savetnik u velikom broju pregovora i izrade Due Diligence izveštaja.

Jezici: srpski, engleski i ruski.