Bojana Ognjanović

Po završetku studija na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beču i praksi u advokatskoj kancelariji Carlsmith Ball u Honoluluju Bojana Ognjanović je radila na okružnom sudu u Austriji. Karijeru je nastavila u finansijskoj industriji u Beču, na poziciji country managera za Sloveniju i kasnije za Srbiju i Ukrajinu i nastavila kao regionalni direktor za zemlje Srednje i Istočne Evrope.

Vodila je sve aspekte grinfild operacija, pregovarala, pisala i prilagođavala međunarodne ugovore i finansijske proizvode na različite pravne zahteve. Bojana je takođe bila pravni savetnik u velikom broju pregovora i izrade Due Diligence izveštaja u vezi sa spajanjima i akvizicijama kompanija. 2009. godine Bojana se preselila u Beograd i pridružila advokatskoj kancelariji Blečić i Partneri.

Bojana je trenutno na doktorskim studijama na Pravnom fakultetu u Beču, na institutu za međunarodno i komparativno pravo. Naslov disertacije je bio "Odgovornost za materijalne i pravne nedostatke u srpskom pravu u komparaciji sa EU Direktivom 1999/44/EC.

Jezici: srpski, slovenački, engleski, nemački, francuski, ruski